Спирометрија
Ја покажува состојбата на белите дробови т,е, дали има обсструкција или рестрикција, дали има и каква е проточноста во малите дишни патишта што е посебно важно кај пушачите, астматичарите и пациентите кои имаат хроничен бронхит, како и сите други тегоби поврзани со белодробието.
Спирометријата се врши со најнов модел на компјутеризиран спирометар СПИРОБАНК со користење на цевка за дување за една употреба
Давање на мислење за примање на инхалациона терапија и обука за примање на спрејови
 

ЕКГ
Професионално Читање на ЕКГ со понатамошни совет за лекување ЕКГ АПАРАТОТ е професионален МАЦ 500 со заштита од паразитарни струи
 

 

  Контакт информации
 
Овластена ординација по медицина на труд:
Браќа Миладинови бр 11
Ординација по општа медицина:
Браќа Миладинови бр 11/1-1 (бараката на пензионерите или стара општа амбуланта)
E-mail:
  info@cirkov.mk
Tелефон/Факс
  389 43 415 540
 
1430 Кавадарци, Македонија

Наши соработници:


Copyright © 2009 ПЗУ Д-р Чирков Developed by Digital Solutions