За Овластената ординација по медицина на труд
Приватната здравствена установа Д-р. Чирков започна со работа на 01 12 2006 година. ОВЛАСТЕНАТА ординација по медицина на труд работи со еден лекар специјалист по медицина на труд Д-р. Илија Чирков и една медицинска сестра Нада Орешкова. Се занимаваме со превентива т,е, вршиме систематски (периодични) Прегледи на работници согласно Законот за здравје и безбедност при работа

Ординацијата по општа медицина која е во склопот на поликлиниката и работи со Д-р Марија Илиев и мед. сестра Горфана Хаџиќ успешно дава услуга на 1450 пациенти и работи како матичен лекар.
 
Copyright © 2009 ПЗУ Д-р Чирков Developed by Digital Solutions